header

اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

فوت کل ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی(گروه های سنی فوت جاری)

  فوتهای ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی

 

شش ماهه سال 1399

سه ماهه سال 1399

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1398

نه ماهه سال 1398

شش ماهه سال 1398

سه ماهه سال 1398

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1397

نه ماهه سال 1397

شش ماهه سال 1397

سه ماهه سال 1397

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1396

نه ماهه 1396

شش ماهه سال 1396

سه ماهه سال 1396

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1395

نه ماهه سال 1395

شش ماهه سال 1395

سه ماهه سال 1395

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1394

نه ماهه سال 1394

شش ماهه سال 1394

سه ماهه سال 1394

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1393

نه ماهه سال 1393

شش ماهه سال 1393

سه ماهه سال 1393

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1392

نه ماهه سال 1392

شش ماهه سال 1392

سه ماهه سال 1392

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1391

نه ماهه سال 1391

شش ماهه سال 1391

سه ماهه سال 1391

سال 1390

نه ماهه سال 1390


تعداد بازدید این صفحه :23772
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت