header

اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

طلاقهای ثبت شده برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج

طلاق ثبت شده برحسب شهری و روستایی و طول مدت ازدواج (طول مدت زندگی قبل از طلاق)

 


سال 1397


سال 1396

نه ماهه 1396

سه ماهه 1396

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1395

نه ماهه 1395

شش ماهه 1395

سه ماهه 1395

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1394

نه ماهه 1394

شش ماهه 1394

سه ماهه 1394

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1393

نه ماهه 1393

شش ماهه 1393

سه ماهه 1393

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سال1392

نه ماهه 1392

شش ماهه 1392

سه ماهه 1392

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سال1391

نه ماهه 1391

شش ماهه 1391

سه ماهه 1391

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سال 1390

نه ماهه 1390


تعداد بازدید این صفحه :22937
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت