header

اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

نظرسنجی قانون ثبت احوال

دراین صفحه نظرات و پیشنهادات شما را در خصوص مطالب و موضوعات مربوط به ثبت احوال جمع آوری می کنیم.

در حال حاضر نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش نویس قانون ثبت احوال  با ما درمیان بگذارید..


تعداد بازدید این صفحه :1175
تاریخ انتشار صفحه : 1399/01/28

پنل ویژه

نظر سنجی پیش نویس قانون2

جایگاه دولت الکترونیک را در پیش نویس قانون ثبت احوال چگونه می بینید؟

لحاظ نگردیده است.
نیاز به اصلاح دارد
مطلوبست و اصلاحی نمیخواهد

جایگاه دولت الکترونیک

نظر سنجی نظرسنجی پیش نویس قانون3

در خصوص بند د ماده 1 چه پیشنهادی دارید؟

همچنان از وظایف ثبت احوال محسوب می گردد.
از شمول وظایف ثبت احوال خارج می باشد.

بند د

نظر سنجی پیش نویس قانون4

درخصوص ماده 23 قانون ثبت احوال چه نظری دارید؟

تغییری نیاز نیست
اصلاح ضروری است

ماده 23

نظر سنجی پیش نویس قانون1

آیا پیش نویس قانون ثبت احوال را مطالعه کرده اید؟

بلی
خیر

آشنایی و مطالعه

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت