header

اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

مزایده فروش 4 دستگاه خودرو

مزایده فروش 4 دستگاه خودرو

این اداره کل در نظر دارد 4 دستگاه خودرو خود را به استناد صورتجلسه های 960020 مورخه  24/4/96 و 960035 مورخ 25/7/96 و 960047 مورخ 10/10/96 کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفااتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد از طریق مزایده با شماره فراخوان 01009636740000001 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی با آدرس  www.setadiran.ir به فروش برساند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1396/11/03
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/03
مهلت ارسال اسناد : 1396/11/03
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/11/03
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/11/03
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستادبه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.آدرس :
تلفن :     فاکس :


جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت